پلن‌های خرید نمایندگی دامنه پارس هاست

این همون تغییر که برای رشد کسب‌وکار آنلاینت دنبالش بودی!

[pars_host_api_test id="409" name="SLAB 1" description="شارژ اولیه (قابل استفاده)۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان" duration="ماهیانه" btn1="سفارش دهید" url1="https://billing.pars.host/hosting/submitticket.php?step=2&deptid=17" max-item="12" start-from="شارژ اولیه"] -انواع دامین, COM.:549.000 تومان, NET.:599.000 تومان, ORG.:479.000 تومان, BIZ.:749.000 تومان, IO.:3.524.700 تومان, CO.:1.229.000 تومان, ASIA.:775.100 تومان, SHOP.:188.100 تومان, ME.:809.900 تومان, IR.:29.000 تومان, VIP.:891.800 تومان [/pars_host_plan]

SLAB 2

شارژ اولیه (قابل استفاده)۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت:

تماس بگیرید

 • انواع دامین

 • COM.
  ۴۹۹.۰۰۰ تومان
 • NET.
  ۵۹۹.۰۰۰ تومان
 • ORG.
  ۴۷۹.۰۰۰ تومان
 • BIZ.
  ۷۴۹.۰۰۰ تومان
 • IO.
  ۳.۴۸۹.۱۰۰ تومان
 • CO.
  ۱.۲۲۹.۰۰۰ تومان
 • ASIA.
  ۷۶۶.۷۰۰ تومان
 • SHOP.
  ۱۸۵.۸۰۰ تومان
 • ME.
  ۸۰۱.۶۰۰ تومان
 • IR.
  ۲۸.۰۰۰ تومان
 • VIP.
  ۸۸۲.۷۰۰ تومان

EG-128

شارژ اولیه (قابل استفاده)۳,۵۰۰,۰۰۰ تومان

قیمت:

تماس بگیرید

 • انواع دامین

 • COM.
  ۵۴۹.۰۰۰ تومان
 • NET.
  ۵۹۹.۰۰۰ تومان
 • ORG.
  ۴۷۹.۰۰۰ تومان
 • BIZ.
  ۷۴۹.۰۰۰ تومان
 • IO.
  ۳.۴۵۳.۵۰۰ تومان
 • CO.
  ۱.۲۲۹.۰۰۰ تومان
 • ASIA.
  ۷۵۹.۱۰۰ تومان
 • SHOP.
  ۱۸۴.۳۰۰ تومان
 • ME.
  ۷۹۴.۰۰۰ تومان
 • IR.
  ۲۶.۰۰۰ تومان
 • VIP.
  ۸۷۳.۶۰۰ تومان