۱۴۰۱-۱۱-۰۵

امنیت

امنیت یکی از مهمترین موارد است که مدیران سایت باید به آن توجه داشته باشند. استفاده از گواهینامه امنیتی تنها یک قدم کوچک برای افزایش امنیت سایت است. بلکه باید به موارد امنیتی وب سایت کاملا توجه داشته باشید. برای مثال افزونه ها را بررسی کنید، حفره های امنیتی را بیابید و غیره.