خرید و ثبت دامنه

دامنه يا دامين یا Domain ، همان نام و یا آدرس وب سایت شما می باشد که از دو قسمت نام ( مثلا Pars ) و پسوند یا TLD مانند .host تشکیل شده است.که نقطه یا Dot آن ها را از هم جدا می کند
پسوندهای بین المللی رایج براي ثبت دامنه، عبارتند از : org, net, com که دارای مصارف عمومی می باشد . در کنار پسوند های بین المللی دامنه های IR هم قابلیت ثبت برای شهروندان ایران را دارند.
پسوند دامنه ها یا TLD ها چند نوع هستند Top level Domain که مخفف آن TLD می باشد. توضیحات مربوط به انواع پسوندها را اینجا ببینید.

دامنه
  • ثبت دامنه با تخفیف
  • .org 290,000
  • .info 120,000
  • .com 279,000

دسترسی های شما با ثبت دامنه در سرورپارس

مدیریت اطلاعات whois
کنترل پنل اختصاصی دامنه
مدیریت Child Name Server و DNSSEC در پنل کاربری
مالکیت 100% دامنه
تخفیف نمایندگی IR
هاست لینوکس خارجثبت

شروع از5,500 تومان

تمدید

شروع از5,500 تومان

انتقال

شروع از5,500 تومان

ثبت با اطلاعات ایران شرایط ثبتتوضیحات Whois privacyدسته بندی
com.279,000 تومان295,000 تومان279,000 تومان gTLD
.net349,000 تومان349,000 تومان349,000 تومان gTLD
.org ​ 345,000 290,000 تومان345,000 تومان345,000 تومان gTLD
info ​ 449,000 120,000 تومان449,000 تومان449,000 تومان gTLD
.IR6500 تومان7500 تومان6500 تومان CCTLD
id.ir5500 تومان5500 تومان5500 تومانشرایط ثبت CCTLD
.co.ir5500 تومان5500 تومان5500 تومانشرایط ثبت Third party CCTLD
org.ir5500 تومان5500 تومان5500 تومانشرایط ثبت Third party CCTLD
net.ir5500 تومان5500 تومان5500 تومانشرایط ثبت Third party CCTLD
sch.ir5500 تومان5500 تومان5500 تومانشرایط ثبت Third party CCTLD
.biz469,000 تومان469,000 تومان469,000 تومان gTLD
.co740,000 تومان740,000 تومان740,000 تومان CCTLD
.me488,000 تومان488,000 تومان488,000 تومان gTLD
.pro ​ 507,000 159,000 تومان507,000 تومان507,000 تومان gTLD
.us268,000 تومان268,000 تومان268,000 تومان CCTLD
co.uk188,000 تومان188,000 تومان188,000 تومان CCTLD
.uk180,000 تومان180,000 تومان180,000 تومان Third party CCTLD
.asia380,000 تومان380,000 تومان380,000 تومان sTLD
.se479,000 تومان479,000 تومان479,000 تومان CCTLD
.tv1,031,000 تومان1,031,000 تومان1,031,000 تومان CCTLD
.de184,000 تومان184,000 تومان184,000 تومان CCTLD
.in450,800 تومان450,800 تومان450,800 تومان CCTLD
.eu ​166,000 100,900تومان166,000 تومان166,000 تومان gTLD
.company355,000 تومان355,000 تومان355,000 تومان gTLD
.today494,000 تومان494,000 تومان494,000 تومان gTLD
.academy ​908,000 670,000تومان908,000 تومان908,000 تومان gTLD
.systems494,000 تومان494,000 تومان494,000 تومان gTLD
.enterprises560,000 تومان759,000 تومان759,000 تومان gTLD
.domains908,000 تومان908,000 تومان908,000 تومان gTLD
.gallery494,000 تومان494,000 تومان494,000 تومان gTLD
.graphics494,000 تومان494,000 تومان494,000 تومان gTLD
.photography494,000 تومان494,000 تومان494,000 تومان gTLD
.photos ​591,000 450,000تومان591,000 تومان591,000 تومان gTLD
.computer ​908,000 590,000تومان908,000 تومان908,000 تومان gTLD
.tips494,000 تومان494,000 تومان494,000 تومان gTLD
.house ​908,000 590,000تومان908,000 تومان908,000 تومان gTLD
.club345,000 تومان345,000 تومان345,000 تومان gTLD
.co.com990,000 تومان990,000 تومان990,000 تومان Third party gTLD
.city535,000 تومان535,000 تومان535,000 تومان gTLD
.name390,000 تومان390,000 تومان390,000 تومان gTLD
.aero4,090,000 تومان4,090,000 تومان4,090,000 تومان sTLD
.tw800,000 تومان800,000 تومان800,000 تومان CCTLD
.camp1,270,000 تومان1,270,000 تومان1,270,000 تومان gTLD
.space ​ 663,000 125,000 تومان663,000 تومان663,000 تومان gTLD
.news675,000 تومان675,000 تومان675,000 تومان gTLD
.online ​1,049,000 150,000تومان1,049,000 تومان1,049,000 تومان gTLD
.website ​ 634,000 87,000 تومان634,000 تومان634,000 تومان gTLD
.love845,000 تومان845,000 تومان845,000 تومان gTLD
.social759,000 تومان759,000 تومان759,000 تومان gTLD
.xyz ​ 281,000 58,000 تومان281,000 تومان281,000 تومان gTLD
.media590,000 تومان590,000 تومان590,000 تومان gTLD
.life ​908,000 195,000تومان595,000 تومان595,000 تومان gTLD
.vision595,000 تومان595,000 تومان595,000 تومان gTLD
.at311,000 تومان311,000 تومان311,000 تومان CCTLD
.marketing759,000 تومان759,000 تومان759,000 تومان CCTLD
.travel3,265,000 تومان3,265,000 تومان3,265,000 توماناخذ مجوز و کد UIN sTLD
.click ​ 320,000 180,000 تومان320,000 تومان320,000 تومان gTLD
.store1,403,000 تومان1,403,000 تومان1,403,000 تومان gTLD
.ws650,000 تومان650,000 تومان650,000 تومان CCTLD
.band490,000 تومان490,000 تومان490,000 تومان gTLD
.bz596,000 تومان596,000 تومان596,000 تومان CCTLD
.win712,000 تومان712,000 تومان712,000 تومان gTLD
.directory534,000 تومان534,000 تومان534,000 تومان gTLD
.mobi508,000 تومان508,000 تومان508,000 تومان gTLD
.trade701,000 تومان701,000 تومان701,000 تومان gTLD
.network415,000 تومان415,000 تومان415,000 تومان gTLD
.site ​540,000 140,000تومان540,000 تومان540,000 تومان gTLD
.care759,000 تومان759,000 تومان759,000 تومان gTLD
.coffee759,000 تومان759,000 تومان759,000 تومان gTLD
.nl238,000 تومان238,000 تومان238,000 تومان CCTLD
.it450,000 تومان450,000 تومان450,000 تومان CCTLD
.pw775,000 تومان775,000 تومان775,000 تومان gTLD
.restaurant ​ 1,453,000 639,000 تومان1,453,000 تومان1,453,000 تومان gTLD
.cafe ​ 914,000 506,000 تومان914,000 تومان914,000 تومان gTLD
.tech ​ 1,412,000 195,000 تومان1,412,000 تومان1,412,000 تومان gTLD
.land ​ 872,000 644,000 تومان872,000 تومان872,000 تومان gTLD
.vip483,000 تومان483,000 تومان483,000 تومان gTLD
.international ​ 568,000 386,000 تومان568,000 تومان568,000 تومان gTLD
.archi ​ 1,600,000 525,000 تومان1,600,000 تومان1,600,000 gTLD
.tools ​999,000 339,000تومان999,000 تومان999,000 تومان gTLD
.design ​ 1,331,000 584,000 تومان1,331,000 تومان1,331,000 تومان gTLD
.market852,000 تومان852,000 تومان852,000 تومان gTLD
.dev439,000 تومان439,000 تومان439,000 تومان gTLD
.global1,745,000 تومان1,745,000 تومان1,745,000 تومان gTLD
.app415,000 تومان415,000 تومان415,000 تومان gTLD
.blog ​ 590,000 210,000 تومان590,000 تومان590,000 تومان gTLD
.agency494,000 تومان494,000 تومان494,000 تومان gTLD
.shop ​ 650,000 290,000 تومان650,000 تومان650,000 تومان gTLD
.art ​ 265,000 113,000 تومان265,000 تومان265,000 تومان gTLD
.video594,000 تومان594,000 تومان594,000 تومان gTLD
.money ​ 872,000 322,000 تومان872,000 تومان872,000 تومانCCTLD
.io1,590,000 تومان1,590,000 تومان1,590,000 تومان CCTLD
.studio664,000 تومان664,000 تومان664,000 تومان gTLD
.id624,000 تومان624,000 تومان624,000 تومان CCTLD
.coach ​ 1,440,000 483,000 تومان1,440,000 تومان1,440,000 تومان gTLD
.shopping690,000 تومان690,000 تومان690,000 تومان gTLD
.center499,000 تومان499,000 تومان499,000 تومان gTLD
.ru340,000 تومان340,000 تومان340,000 تومان CCTLD
.fit825,000 تومان825,000 تومان825,000 تومان gTLD
.wedding825,000 تومان825,000 تومان825,000 تومان gTLD
.ca998,000 تومان998,000 تومان998,000 تومان CCTLD
.cc479,000 تومان479,000 تومان479,000 تومان CCTLD
.pizza ​ 1,530,000 450,000 تومان1,530,000 تومان1,530,000 تومان gTLD
apartments1,500,000 تومان1,500,000 تومان1,500,000 تومان gTLD
accountant ​ 840,000 777,000 تومان840,000 تومان840,000 تومان gTLD
actor1120000 تومان1120000 تومان1120000 تومان gTLD
associates909000 تومان909000 تومان909000 تومان gTLD
auction909000 تومان909000 تومان909000 تومان gTLD
audio4370000 تومان4370000 تومان4370000 تومان gTLD
auto83980000 تومان83980000 تومان83980000 تومان gTLD
baby ​ 2,320,000 717,000 تومان2,320,000 تومان2,320,000 تومان gTLD
bar2100000 تومان2100000 تومان2100000 تومانgTLD
bayern1150000 تومان1150000 تومان1150000 تومانgTLD
be199000 تومان199000 تومان199000 تومانccTLD
best696000 تومان696000 تومان696000 تومان gTLD
bid ​ 839,000 112,000 تومان ​ 839,000 112,000 تومان ​ 839,000 112,000 تومان gTLD
bike909000 تومان909000 تومان909000 تومان gTLD
bingo1500000 تومان1500000 تومان1500000 تومانgTLD
bio ​ 839,000 526,000 تومان2020000 تومان2020000 تومان gTLD
black ​ 1,580,000 526,000 تومان1580000 تومان1580000 تومان gTLD
blackfriday4370000 تومان4370000 تومان4370000 تومان gTLD
bond30760000 تومان30760000 تومان30760000 تومانgTLD
boutique909000 تومان909000 تومان909000 تومان gTLD
build2100000 تومان2100000 تومان2100000 تومان gTLD
builder909000 تومان909000 تومان909000 تومان gTLD
business236000 تومان236000 تومان236000 تومان gTLD
cab909000 تومان909000 تومان909000 تومان gTLD
cam ​ 650,000 75,000 تومان650000 تومان650000 تومان gTLD
camera1500000 تومان1500000 تومان1500000 تومان gTLD
car83975000 تومان83975000 تومان83975000 تومان gTLD
cars83975000 تومان83975000 تومان83975000 تومان gTLD
charity998000 تومان998000 تومان998000 تومان gTLD
chat909000 تومان909000 تومان909000 تومان gTLD
clinic1500000 تومان1500000 تومان1500000 تومان gTLD
cloud ​ 630,000 283,000 تومان630000 تومان630000 تومان gTLD
cn0 تومان378000 تومان378000 تومان ccTLD
codes1500000 تومان1500000 تومان1500000 تومانgTLD
college ​ 1,890,000 730,000 تومان1890000 تومان1890000 تومان gTLD
community909000 تومان909000 تومان909000 تومان gTLD
construction909000 تومان909000 تومان909000 تومان gTLD
consulting909000 تومان909000 تومان909000 تومان gTLD
cooking840000 تومان840000 تومان840000 تومان gTLD
country840000 تومان840000 تومان840000 تومانgTLD
courses1160000 تومان1160000 تومان1160000 تومان gTLD
cx630000 تومان630000 تومان630000 تومان ccTLD
cyou ​ 163,000 67,000 تومان ​ 163,000 67,000 تومان163000 تومانgTLD
cz455000 تومان455000 تومان455000 تومان ccTLD
dance676000 تومان676000 تومان676000 تومان gTLD
date ​ 839,000 112,000 تومان ​ 839,000 112,000 تومان ​ 839,000 112,000 تومان gTLD
delivery1500000 تومان1500000 تومان1500000 تومان gTLD
dental1500000 تومان1500000 تومان1500000 تومان gTLD
digital909000 تومان909000 تومان909000 تومان gTLD
discount909000 تومان909000 تومان909000 تومان gTLD
doctor2772000 تومان2772000 تومان2772000 تومان gTLD
dog1500000 تومان1500000 تومان1500000 تومان gTLD
download ​ 839,000 112,000 تومان ​ 839,000 112,000 تومان ​ 839,000 112,000 تومان gTLD
eco2100000 تومان2100000 تومان2100000 تومانgTLD
education592000 تومان592000 تومان592000 تومان gTLD
email592000 تومان592000 تومان592000 تومان gTLD
engineer909000 تومان909000 تومان909000 تومان gTLD
equipment592000 تومان592000 تومان592000 تومان gTLD
events909000 تومان909000 تومان909000 تومان gTLD
exchange909000 تومان909000 تومان909000 تومان gTLD
family676000 تومان676000 تومان676000 تومان gTLD
fan1230000 تومان1230000 تومان1230000 تومانgTLD
fans372000 تومان372000 تومان372000 تومانgTLD
fashion840000 تومان840000 تومان840000 تومان gTLD
finance1500000 تومان1500000 تومان1500000 تومان gTLD
fitness909000 تومان909000 تومان909000 تومان gTLD
flights1500000 تومان1500000 تومان1500000 تومان gTLD
flowers4370000 تومان4370000 تومان4370000 تومان gTLD
football592000 تومان592000 تومان592000 تومان gTLD
fun630000 تومان630000 تومان630000 تومان gTLD
fund1479000 تومان1479000 تومان1479000 تومان gTLD
furniture1500000 تومان1500000 تومان1500000 تومان gTLD
fyi592000 تومان592000 تومان592000 تومان gTLD
game12597000 تومان12597000 تومان12597000 تومان gTLD
gift560000 تومان560000 تومان560000 تومان gTLD
glass1500000 تومان1500000 تومان1500000 تومانgTLD
gold2772000 تومان2772000 تومان2772000 تومان gTLD
group359000 تومان359000 تومان359000 تومان gTLD
guide909000 تومان909000 تومان909000 تومان gTLD
guitars4370000 تومان4370000 تومان4370000 تومان gTLD
health2320000 تومان2320000 تومان2320000 تومان gTLD
healthcare1500000 تومان1500000 تومان1500000 تومان gTLD
help874000 تومان874000 تومان874000 تومان gTLD
hiphop4370000 تومان4370000 تومان4370000 تومان gTLD
hiv7516000 تومان7516000 تومان7516000 تومان gTLD
holdings1479000 تومان1479000 تومان1479000 تومان gTLD
holiday1500000 تومان1500000 تومان1500000 تومان gTLD
homes1221000 تومان1221000 تومان1221000 تومان gTLD
hospital1479000 تومان1479000 تومان1479000 تومان gTLD
host2730000 تومان2730000 تومان2730000 تومان gTLD
hosting13109000 تومان13109000 تومان13109000 تومان gTLD
ie- تومان1111000 تومان966000 تومانccTLD
im401000 تومان401000 تومان401000 تومان ccTLD
industries909000 تومان909000 تومان909000 تومان gTLD
ink798000 تومان798000 تومان798000 تومان gTLD
institute592000 تومان592000 تومان592000 تومان gTLD
jewelry1500000 تومان1500000 تومان1500000 تومان gTLD
kitchen1500000 تومان1500000 تومان1500000 تومان gTLD
legal1500000 تومان1500000 تومان1500000 تومان gTLD
live676000 تومان676000 تومان676000 تومان gTLD
management592000 تومان592000 تومان592000 تومانgTLD
men839000 تومان839000 تومان839000 تومان gTLD
moda909000 تومان909000 تومان909000 تومان gTLD
movie8398000 تومان8398000 تومان8398000 تومان gTLD
one302000 تومان302000 تومان302000 تومانgTLD
ooo928000 تومان928000 تومان928000 تومانgTLD
organic2100000 تومان2100000 تومان2100000 تومان gTLD
page372000 تومان372000 تومان372000 تومان gTLD
party839000 تومان839000 تومان839000 تومان gTLD
photo840000 تومان840000 تومان840000 تومان gTLD
pics874000 تومان874000 تومان874000 تومان gTLD
pictures317000 تومان317000 تومان317000 تومان gTLD
plus909000 تومان909000 تومان909000 تومان gTLD
press2058000 تومان2058000 تومان2058000 تومان gTLD
promo513000 تومان513000 تومان513000 تومان gTLD
property4370000 تومان4370000 تومان4370000 تومان gTLD
protection83975000 تومان83975000 تومان83975000 تومان gTLD
pub909000 تومان909000 تومان909000 تومان gTLD
racing839000 تومان839000 تومان839000 تومان gTLD
recipes1479000 تومان1479000 تومان1479000 تومان gTLD
red513000 تومان513000 تومان513000 تومان gTLD
rehab909000 تومان909000 تومان909000 تومان gTLD
rent1890000 تومان1890000 تومان1890000 تومان gTLD
rentals909000 تومان909000 تومان909000 تومان gTLD
repair909000 تومان909000 تومان909000 تومان gTLD
report592000 تومان592000 تومان592000 تومان gTLD
rest1050000 تومان1050000 تومان1050000 تومانgTLD
reviews676000 تومان676000 تومان676000 تومان gTLD
rip549000 تومان549000 تومان549000 تومان gTLD
rocks359000 تومان359000 تومان359000 تومان gTLD
run592000 تومان592000 تومان592000 تومان gTLD
sale909000 تومان909000 تومان909000 تومان gTLD
sarl909000 تومان909000 تومان909000 تومانgTLD
school909000 تومان909000 تومان909000 تومان gTLD
science839000 تومان839000 تومان839000 تومان gTLD
security83975000 تومان83975000 تومان83975000 تومان gTLD
select928000 تومان928000 تومان928000 تومان gTLD
services887000 تومان887000 تومان887000 تومان gTLD
shoes1500000 تومان1500000 تومان1500000 تومان gTLD
show909000 تومان909000 تومان909000 تومانgTLD
soccer592000 تومان592000 تومان592000 تومان gTLD
software909000 تومان909000 تومان909000 تومان gTLD
solutions592000 تومان592000 تومان592000 تومان gTLD
storage23191000 تومان23191000 تومان23191000 تومان gTLD
study928000 تومان928000 تومان928000 تومان gTLD
style909000 تومان909000 تومان909000 تومان gTLD
surgery1500000 تومان1500000 تومان1500000 تومان gTLD
tattoo1311000 تومان1311000 تومان1311000 تومان gTLD
taxi1500000 تومان1500000 تومان1500000 تومان gTLD
technology592000 تومان592000 تومان592000 تومان gTLD
tel378000 تومان378000 تومان378000 تومان
teather1500000 تومان1500000 تومان1500000 تومان gTLD
tickets14696000 تومان14696000 تومان14696000 تومان gTLD
top293000 تومان293000 تومان293000 تومان gTLD
tours1500000 تومان1500000 تومان1500000 تومان gTLD
toys1500000 تومان1500000 تومان1500000 تومان gTLD
training909000 تومان909000 تومان909000 تومان gTLD
tube928000 تومان928000 تومان928000 تومان gTLD
university1500000 تومان1500000 تومان1500000 تومانgTLD
vacations909000 تومان909000 تومان909000 تومان gTLD
vote2320000 تومان2320000 تومان2320000 تومان gTLD
watch909000 تومان909000 تومان909000 تومانgTLD
wiki798000 تومان798000 تومان798000 تومان gTLD
work264,000 تومان264,000 تومان264,000 تومان gTLD
world887,000 تومان887,000 تومان887,000 تومان gTLD
yoga840,000 تومان840,000 تومان840,000 تومان gTLD
zone909,000 تومان909,000 تومان909,000 تومان gTLD
هاست لینوکس خارجثبت

شروع از5,500 تومان

تمدید

شروع از5,500 تومان

انتقال

شروع از5,500 تومان

ثبت با اطلاعات ایران شرایط ثبتتوضیحات Whois privacyدسته بندی
com.279,000 تومان295,000 تومان279,000 تومان gTLD
.net349,000 تومان349,000 تومان349,000 تومان gTLD
.org ​ 345,000 290,000 تومان345,000 تومان345,000 تومان gTLD
info ​ 449,000 120,000 تومان449,000 تومان449,000 تومان gTLD
.ir6500 تومان7500 تومان6500 تومان CCTLD
id.ir5500 تومان5500 تومان5500 تومانشرایط ثبت CCTLD
.co.ir5500 تومان5500 تومان5500 تومانشرایط ثبت Third party CCTLD
org.ir5500 تومان5500 تومان5500 تومانشرایط ثبت Third party CCTLD
net.ir5500 تومان5500 تومان5500 تومانشرایط ثبت Third party CCTLD
sch.ir5500 تومان5500 تومان5500 تومانشرایط ثبت Third party CCTLD
.biz469,000 تومان469,000 تومان469,000 تومان gTLD
.co740,000 تومان740,000 تومان740,000 تومان CCTLD
.me488,000 تومان488,000 تومان488,000 تومان gTLD
.pro ​ 507,000 159,000 تومان507,000 تومان507,000 تومان gTLD
.asia380,000 تومان380,000 تومان380,000 تومان sTLD
.tv1,031,000 تومان1,031,000 تومان1,031,000 تومان CCTLD
.in450,800 تومان450,800 تومان450,800 تومان CCTLD
.aero4,090,000 تومان4,090,000 تومان4,090,000 تومان sTLD
.tw800,000 تومان800,000 تومان800,000 تومان CCTLD
.at311,000 تومان311,000 تومان311,000 تومان CCTLD
.ws650,000 تومان650,000 تومان650,000 تومان CCTLD
.bz596,000 تومان596,000 تومان596,000 تومان CCTLD
.win712,000 تومان712,000 تومان712,000 تومان gTLD
.mobi508,000 تومان508,000 تومان508,000 تومان gTLD
.pw775,000 تومان775,000 تومان775,000 تومان gTLD
.vip483,000 تومان483,000 تومان483,000 تومان gTLD
.app415,000 تومان415,000 تومان415,000 تومان gTLD
.blog210,000 تومان590,000 تومان590,000 تومان gTLD
.shop ​ 650,000 290,000 تومان650,000 تومان650,000 تومان gTLD
.io1,590,000 تومان1,590,000 تومان1,590,000 تومان CCTLD
.ru340,000 تومان340,000 تومان340,000 تومان CCTLD
.fit825,000 تومان825,000 تومان825,000 تومان gTLD
.wedding825,000 تومان825,000 تومان825,000 تومان gTLD
.cc479,000 تومان479,000 تومان479,000 تومان CCTLD
baby2320000 تومان2320000 تومان2320000 تومان gTLD
bar2100000 تومان2100000 تومان2100000 تومانgTLD
best696000 تومان696000 تومان696000 تومان gTLD
bio2020000 تومان2020000 تومان2020000 تومان gTLD
black1580000 تومان1580000 تومان1580000 تومان gTLD
bond30760000 تومان30760000 تومان30760000 تومانgTLD
cam325000 تومان650000 تومان650000 تومان gTLD
college1890000 تومان1890000 تومان1890000 تومان gTLD
cyou163000 تومان163000 تومان163000 تومانgTLD
fans372000 تومان372000 تومان372000 تومانgTLD
fun630000 تومان630000 تومان630000 تومان gTLD
host2730000 تومان2730000 تومان2730000 تومان gTLD
ink798000 تومان798000 تومان798000 تومان gTLD
organic2100000 تومان2100000 تومان2100000 تومان gTLD
press2058000 تومان2058000 تومان2058000 تومان gTLD
promo513000 تومان513000 تومان513000 تومان gTLD
protection83975000 تومان83975000 تومان83975000 تومان gTLD
red513000 تومان513000 تومان513000 تومان gTLD
rent1890000 تومان1890000 تومان1890000 تومان gTLD
rest1050000 تومان1050000 تومان1050000 تومانgTLD
security83975000 تومان83975000 تومان83975000 تومان gTLD
storage23191000 تومان23191000 تومان23191000 تومان gTLD
tickets14696000 تومان14696000 تومان14696000 تومان gTLD
vote2320000 تومان2320000 تومان2320000 تومان gTLD
wiki798000 تومان798000 تومان798000 تومان gTLD
هاست لینوکس خارجثبت

شروع از5,500 تومان

تمدید

شروع از5,500 تومان

انتقال

شروع از5,500 تومان

ثبت با اطلاعات ایران شرایط ثبتتوضیحات Whois privacyدسته بندی
org. ​ 345,000 290,000 تومان345,000 تومان345,000 تومان gTLD
pro. ​ 507,000 159,000 تومان507,000 تومان507,000 تومان gTLD
eu. ​166,000 100,900تومان166,000 تومان166,000 تومان gTLD
space. ​ 663,000 125,000 تومان663,000 تومان663,000 تومان gTLD
website. ​ 634,000 87,000 تومان634,000 تومان634,000 تومان gTLD
xyz. ​ 281,000 58,000 تومان281,000 تومان281,000 تومان gTLD
click. ​ 320,000 180,000 تومان320,000 تومان320,000 تومان gTLD
restaurant. ​ 1,453,000 639,000 تومان1,453,000 تومان1,453,000 تومان gTLD
cafe. ​ 914,000 506,000 تومان914,000 تومان914,000 تومان gTLD
tech. ​ 1,412,000 195,000 تومان1,412,000 تومان1,412,000 تومان gTLD
land. ​ 872,000 644,000 تومان872,000 تومان872,000 تومان gTLD
international. ​ 568,000 386,000 تومان568,000 تومان568,000 تومان gTLD
design. ​ 1,331,000 584,000 تومان1,331,000 تومان1,331,000 تومان gTLD
shop. ​ 650,000 290,000 تومان650,000 تومان650,000 تومان gTLD
money. ​ 872,000 322,000 تومان872,000 تومان872,000 تومانCCTLD
coach. ​ 1,440,000 483,000 تومان1,440,000 تومان1,440,000 تومان gTLD
pizza. ​ 1,530,000 450,000 تومان1,530,000 تومان1,530,000 تومان gTLD
archi. ​ 1,600,000 560,000 تومان1,600,000 تومان1,600,000 تومان gTLD
art. ​ 265,000 113,000 تومان265,000 تومان265,000 تومان gTLD
accountant. ​ 840,000 777,000 تومان840,000 تومان840,000 تومان gTLD
baby. ​ 2,320,000 717,000 تومان2,320,000 تومان2,320,000 تومان gTLD
bid. ​ 839,000 112,000 تومان ​ 839,000 112,000 تومان ​ 839,000 112,000 تومان gTLD
bio. ​ 839,000 526,000 تومان2,020,000 تومان2,020,000 تومان gTLD
black. ​ 1,580,000 526,000 تومان1,580,000 تومان1,580,000 تومان gTLD
cam. ​ 650,000 75,000 تومان650,000 تومان650,000 تومان gTLD
cloud. ​ 630,000 283,000 تومان630,000 تومان630,000 تومان gTLD
date. ​ 839,000 112,000 تومان ​ 839,000 112,000 تومان ​ 839,000 112,000 تومان gTLD
college. ​ 1,890,000 730,000 تومان1890000 تومان1890000 تومان gTLD
cyou. ​ 163,000 67,000 تومان ​ 163,000 67,000 تومان163000 تومانgTLD
download. ​ 839,000 112,000 تومان ​ 839,000 112,000 تومان ​ 839,000 112,000 تومان gTLD
هاست لینوکس خارجثبت

شروع از5,500 تومان

تمدید

شروع از5,500 تومان

انتقال

شروع از5,500 تومان

ثبت با اطلاعات ایران شرایط ثبتتوضیحات Whois privacyدسته بندی
.ir6500 تومان7500 تومان6500 تومان CCTLD
id.ir5500 تومان5500 تومان5500 تومانشرایط ثبت CCTLD
.co.ir5500 تومان5500 تومان5500 تومانشرایط ثبت Third party CCTLD
org.ir5500 تومان5500 تومان5500 تومانشرایط ثبت Third party CCTLD
net.ir5500 تومان5500 تومان5500 تومانشرایط ثبت Third party CCTLD
sch.ir5500 تومان5500 تومان5500 تومانشرایط ثبت Third party CCTLD
ac.ir5500 تومان5500 تومان5500 تومانشرایط ثبتThird party CCTLD
هاست لینوکس خارجSLAB 1خرید نمایندگی دامنه

شارژ اولیه (قابل استفاده)1,000,000 تومان

SLAB 2خرید نمایندگی دامنه

شارژ اولیه (قابل استفاده)2,500,000 تومان

SLAB 3خرید نمایندگی دامنه

شارژ اولیه (قابل استفاده)3,500,000 تومان

COM.278,000 تومان275,000 تومان269,000 تومان
NET.348,000 تومان345,000 تومان339,000 تومان
ORG.344,000 تومان340,000 تومان335,000 تومان
BIZ.369,000 تومان365,000 تومان360,000 تومان
INFO.349,000 تومان345,000 تومان340,000 تومان
CO.739,000 تومان735,000 تومان730,000 تومان
ASIA.275,200 تومان270,600 تومان261,400 تومان
PRO.266,000 تومان261,400 تومان252,300 تومان
ME.325,600 تومان316,500 تومان307,300 تومان
ir.5000 تومان4500 تومان4000 تومان
co.ir.4800 تومان4800 تومان3900 تومان

لطفا در هنگام ثبت دامین به موارد زیر توجه فرمایید :

حداقل طول هر دامنه باید 3 حرف باشد.
در جدول بالا قیمت انواع پسوند ها و شرایط ثبت آن آورده شده است که می توانید با بررسی شرایط ثبت و از قسمت جستجو نام پسوند مورد نظر خود را جستجو فرمایید.
قیمت های زیر قیمت قطعی ثبت دامنه نیستند. در برخی موارد شرکت اصلی ثبت کننده برای دامنه های خاص یا Premium هزینه های بالاتری را پیشنهاد میکند که امکان ثبت با قیمت های معمولی وجود نخواهد داشت. در اینصورت در صورت تایید شما مابه التفاوت اخذ خواهد شد و دامنه ثبت می گردد و یا سفارش لغو میشود و هزینه به شما بازگردانده می شود.
ثبت دامین های فوق به صورت اتوماتیک می باشد و پس از ثبت سفارش شما در صورتی که مشکلاتی از قبیل پیام های خطا در لحظه و … رخ ندهد درخواست ثبت برای ثبت کننده ارسال می شود.
ثبت بعضی از پسوند ها ممکن است بین 24 تا 48 ساعت زمان لازم داشته باشد.
لطفا در ساعات 23 تا 7 بامداد از ثبت سفارش دامنه های IR خودداری فرمایید.

هزينه ثبت دامنه های فارسی مانند هزینه ثبت نام دامین های معمول می باشد و در دو پسوند .com و .net ارائه می شود. به عنوان نمونه دامين زير يک دامين فارسي مي باشد.
Com.سرورپارس
برای ثبت دامنه های IDN یا فارسی لطفا تیکت به پشتیبانی فنی دامنه ارسال فرمایید.
مخفی سازی اطلاعات نمایشی دامنه در whois که به آن whois privacy می گویند بروی بعضی از پسوند ها فعال است که پس از ثبت دامنه با ارسال تیکت می توانید درخواست فعال سازی را ارسال فرمایید.
همچنین به صورت معمول روی دامنه های بین المللی اطلاعات whois به دلیل قوانین GDPR یا حفظ اطلاعات داده های شخصی اتحادیه اروپا نمایش داده نمی شوند تنها کشور و نام شرکت در WHOIS نمایش داده می شود و سایر اطلاعات مخفی است

معرفی انواع TLD دامین

پسوند دامنه ها یا TLD ها چند نوع هستند Top level Domain که مخفف آن TLD می باشد. آخرین مرحله در نام دامنه پس از نقطه dot است. بارزترین مثال آن .COM می باشد IANA یا Internet Assigned Numbers Authority سه دسته برای پسوند های دامنه مشخص کرده است که در ادامه توضیح میدهیم.

gTLD – Generic Top-Level Domains
این دسته اکثر پسوند ها را شامل می شود و پر کاربرد ترین پسوند ها هم در این دسته قرار دارند.
Com / Net / Org
قبل از سال 2011 تنها 22 پسوند موجود برای ثبت وجود داشت ولی پس از آن در حال حاضر شما بیش از 1200 پسوند gTLD می توانید ثبت فرمایید.
.اکثر افراد می توانید این دسته از پسوند ها را ثبت نمایند
sTLD – Sponsored Top-Level Domains
این دسته از پسوند ها حمایت شده از سوی سازمان ها و نهاد های خاص می باشد مانند دولت ها
به عنوان مثال : پسوند .gov تنها برای نهاد های دولتی آمریکا استفاده می شود.
شما همچنین در این دسته پسوند هایی مانند museum رزرو شده برای موزه ها یا .aero رزرو شده برای ایرلاین ها یا travel برای آژانس های مسافرتی را مشاهده فرمایید.
در زمان نوشتن این متن تنها 14 مورد sTLD در جهان برای ثبت موجود می باشد.
ccTLD – Country Code Top-Level Domains
این دسته مخفف نام کشورها می باشند که اکثرا تنها با اطلاعات شهروند همان کشور قابل ثبت هستند.
IR- ایران / us – آمریکا
شما در مجموع می توانید 312 مورد ccTLD ثبت فرمایید البته برای این پسوند ها محدودیت شهروند بودن کشور ها بر روی اکثر آن ها اعمال می شود و تنها شهروندان همان کشور می توانند این پسوند را ثبت نمایند.
محبوبترین پسوند ccTLD که ثبت آن برای عموم آزاد است CO می باشد.


ساختار کلی دامنه به این صورت است:
اگر شما به نام دامنه توجه فرمایید توالی بین حروف،اعداد را مشاهده می فرمایید که با یک نقطه یا dot متصل شده اند
به عنوان مثال پنل کاربری سرور پارس سه کلمه با دو نقطه dot از هم جدا شده است: billing.pars.hostهر نقطه Dot نشان دهنده ی یک بخش می باشد که به مرورگر کامپیوتر این اجازه را می دهد که محتوای مناسب را پیدا کند. علاوه بر این هر بخش یک سطح متفاوت می باشد ، که آغاز می شود با Top-Level (یعنی TLD ) و به مراحل بعد ادامه پیدا می کند.به عنوان مثال در billing.pars.host
در اینجا .host به عنوان Top Level
و pars به عنوان Second level
و billing به عنوان Third Level که در این مثال به عنوان زیر دامنه معرفی می شود آورده شده است. در این مثال شما می توانید Level های (مرحله های) مختلفی داشته باشید.
پس شما زمانی که اقدام به ثبت نام دامنه ایی می کنید هر دو مورد Second level domain ( در مثال pars ) و Top Level Domain (در مثال .host) را انتخاب کرده اید و سپس از پنل هاست خود می توانید مرحله یا Level های دیگر دامنه را ایجاد فرمایید ( به عنوان مثال مرحله ی سوم دامنه Third level که در مثال Billing بود)
در ضمینه ی ساختن و انتخاب نامی مناسب برای برند خود TLD یا پسوند دامنه نقش اساسی دارد.سه نوع پسوند یا TLD وجود دارد:gTLD – Generic Top-Level Domain
sTLD – Sponsored Top-Level Domains
ccTLD – Country Code Top-Level Domainsدر گذشته تعداد پسوند ها محدود بوده است ولی امروزه شما تقریبا با هر موضوعی می توانید بالای هزار پسوند دامنه را در این سه گروه داشته باشید.

این دسته مخفف نام کشورها می باشند که اکثرا تنها با اطلاعات شهروند همان کشور قابل ثبت هستند
IR- ایران
.us – آمریکا
.uk – بریتانیا
.eu – اتحادیه اروپا
.de – آلمان
.fr – فرانسه
.cn – چین
.es – اسپانیا
.ru – روسیه
.ca – کانادا
.nl – هلند
.in – هند
.ch – سوئیس
.jp – ژاپن
.br – برزیل
.id – اندونزی
.vn – ویتنام
شما در مجموع می توانید 312 مورد ccTLD ثبت فرمایید البته برای این پسوند ها محدودیت شهروند بودن کشور ها بر روی اکثر آن ها اعمال می شود و تنها شهروندان همان کشور می توانند این پسوند را ثبت نمایند
محبوبترین پسوند ccTLD که ثبت آن برای عموم آزاد است CO می باشد.
ولی بعضی از پسوند ها مانند IO برای شرکت های تازه تاسیس کامپیوتری استفاده می شوند ولی این پسوند متعلق به محدوده ی تحت حمایت بریتانیا در اقیانوس هند می باشد
پسوند هایی مانند IN و IO و AT و RU و CO می توانند توسط شهروندان کشورهای مختلف ثبت شوند.
به دلیل اینکه شما به بازدید کننده های سایت خود این مطلب را القا کنید که سایت شما برای چه منطقه ی جغرافیایی خدمات ارائه می دهد .
گوگل می تواند از ccTLD استفاده کند و موقعیت سرویس دهی سایت شما را بر اساس پسوند آن مشخص کند این دلیلی است که شرکت های بزرگ مانند آمازون پسوند های مختلف ccTLD ثبت کرده اند
مانند :
amazon.com
amazon.co.uk
amazon.de
و ….
نگران نباشید گوگل برای پسوند های ccTLD که رایج هستند مانند IO و IN و CO این محدودیت را شامل نمی شود .
پسوند هایی که گوگل این محدودیت را برای آن ها قائل نمی شود در لینک زیر آمده است
https://support.google.com/webmasters/answer/182192#generic-domains

این دسته از پسوند ها حمایت شده از سوی سازمان ها و نهاد های خاص می باشد مانند دولت ها….
به عنوان مثال :
پسوند .gov تنها برای نهاد های دولتی آمریکا استفاده می شود
پسوند edu که برای موسسات پس از دوره ی متوسطه تحت مجوز سازمان آموزش و پرورش آمریکا استفاده می شود
یا پسوند mil که برای ارتش آمریکا می باشد
شما همچنین در این دسته پسوند هایی مانند museum رزرو شده برای موزه ها یا .aero رزرو شده برای ایرلاین ها یا travel برای آژانس های مسافرتی را مشاهده فرمایید
در زمان نوشتن این متن تنها 14 مورد sTLD در جهان برای ثبت موجود می باشد.

این دسته اکثر پسوند ها را شامل می شود و پر کاربرد ترین پسوند ها هم در این دسته قرار دارند
Com
Net
Org
همچنین پسوند های پر طرفدار زیر هم در این دسته قرار دارند
Xyz
Info
Biz
اکثر افراد می توانید این دسته از پسوند ها را ثبت نمایند
در سال 2011 سازمان ICANN به شرکت ها اجازه ی ثبت پسوند به نام شرکت خود را دارد به همین دلیل است که هم اکنون پسوند هایی مانند .google و . oracle و .mitsubishi داریم
همچنین پسوند های دیگری هم در این راستا ایجاد گردید مانند .money و .motorcycles و .mom و .realestate و ….
در همین راستا ما پسوند هایی را داریم که GeoTLD شناخته می شوند (برای یک منطقه جغرافیایی خاص هستند)
مانند .NYC که تنها برای افراد ساکن در شهر نیویورک امکان ثبت وجود دارد و یا .berlin یا .istanbul
.paris و ….
قبل از سال 2011 تنها 22 پسوند موجود برای ثبت وجود داشت ولی پس از آن در حال حاضر شما بیش از 1200 پسوند gTLD می توانید ثبت فرمایید

اگر بخواهیم ساده پاسخ بدهیم خیر پسوند دامنه تاثیری ندارد
گوگل محتوای سایت شما را بررسی می کند
پسوندی که شما انتخاب میکنید ممکن است تاثیر غیر مستقیم برای Seo سایت شما داشته باشد
به عنوان مثال اگر شما از پسوند های عجیب و سخت استفاده نمایید ممکن است بازدید کننده های سایت شما این پسوند را به خاطر نسپارند و از یاد ببرند که این باعث می شوند پیوند های ورودی سایت یا Inbound link کمتری داشته باشید

نتیجه گیری :

نتایج یک تحقیق نشان می دهد پسوند com به میزان 33 درصد در خاطر ها بیشتر می ماند
اگر شما از پسوند نا شناخته استفاده فرمایید ممکن است بازدید کننده های سایت شما در نتایج جستجو کمتر روی سایت شما کلیک نمایند به گمان اینکه ممکن است سایت شما Spam باشد!
که این می تواند CTR rate سایت شما یا میزان کلیک های شما را پایین بیاورد
چه پسوند هایی در میان مردم اطمینان بیشتری دارند و با اطمینان روی آنها کلیک می شود و چه پسوند هایی در حافظه ها بیشتر می ماند
بر روی 1500 نفر تحقیقات به عمل آمده نتایج زیر را نشان می دهد:برای پسوند های معمول زیر نظر سنجی انجام گرفته است
com, .net, .org, .co, .biz, .us, .blog, and .io.
از بین بازه ی عددی 1 تا 5 افراد به شرح زیر به پسوند دامنه ها اطمینان می کنند

و همچنین میزان در خاطر ماندن نام پسوند ها در بین افراد :

.از لینک زیر می توانید با وارد کردن پسوند مد نظر خود موجود بودن دامنه را بررسی فرمایید و اقدام به ثبت فرمایید.

درخواست ثبت دامنه های ملی بلافاصله برای نیک ارسال می شود ولی برسی تایید دامنه ها توسط نیک تا 48 ساعت ممکن است زمانبر باشد دامنه های بین المللی در صورت داشتن شرایطی که در قوانین و مقررات آورده شده است بلافاصله ثبت و فعال خواهند شد

دامنه به نام هر شخصی که در هنگام ثبت دامنه اطلاعات او را وارد می کنید ثبت می گردد (سرورپارس هیچ دامنه ایی را به نام خود ثبت نخواهد کرد)

بله، شما تمام دسترسی مدیریت دامنه را از پنل کاربری سرور پارس دارا می باشید. (شرایط تغییر مالکیت دامنه های ملی تفاوت دارد)

انتقال دامنه به سرور پارس رایگان می باشد ولی با انتقال 1 سال به تاریخ انقضای دامنه اضافه می شود(تاریخی سوخت نمی شود) و هزینه تمدید دامنه را میبایست پرداخت فرمایید.

برای انتقال دامنه تنها کد انتقال و باز بودن قفل انتقال دامنه نیاز می باشد.

خیر، برای تمدید پس از منقضی شدن برای هر پسوند زمانی در نظر گرفته شده است برای اطلاعات بیشتر با پشتیبانی دامنه سرورپارس تماس حاصل فرمایید.

بله کنترل پنل اختصاصی بروی دامنه های بین المللی ارائه می گردد لطفا برای اطلاعات بیشتر این لینک را مطالعه فرمایید.

بله،در صورت ارائه مدارک و شرایط خاص هر پسوند امکان ثبت انواع پسوند ها وجود دارد.

نام‌های دامین تعریف شده اند

نامهای دامنه یک چهره دوستانه بر روی آدرسهای اینترنتی عددی که به یاد آوردنشان دشوار است قرار می‌دهند. هر رایانه ای در اینترنت شماره پروتکل اینترنتی (IP) منحصر به فردی دارد. یک نام دامین نشان دهنده یک شماره IP یا بیش از یک شماره است.هر کسی می‌تواند یک نام دامنه بخرد. اما شما نمیتوانید هر دامین ای را که خواستید خریداری کنید، بلکه باید دامینی را انتخاب نمایید که قبلا توسط شخص یا کسب و کار دیگری ثبت نشده باشد و دارای پسوند دامنه معتبر نیز باشد. بطورکلی، باید نامی ‌را انتخاب نمایید که جذاب و کوتاه باشد به این خاطر که هم یادآوری آن و هم تایپ آن برای مردم آسان باشد- مانند “SPMag”. این مسئله هم به موتور جستجوی بهینه و هم به حس افراد بستگی دارد. ممکن است بخواهید که در مورد واژگان کلیدی کسب و کار خود جستجویی انجام دهید. اگر توانستید که برای نام سایت خود چیز خوبی را از طریق موتور جستجوی بهینه انتخاب کنید که چه بهتر.

ثبت دامنه

ثبت کننده‌ دامنه سرورپارس معمولا موتورهای جستجویی را در اختیار دارند که لیستی از نام‌های موجود را که مشابه آن‌هایی است که می‌خواهید برای شما باز می‌گردانند. برای مثال، هنگام جستجو برای نام دامین در Namecheap، شما هم وضعیت آن نام و یک لیست از پسوندهای موجود برای آن نام را دریافت می‌کنید. شاید اسم «com.سایت شما» در دسترس نباشد، اما [نام سایت] .biz یا .org باشد و میتوانید از این طریق نسبت به ثبت دامنه اقدام نمایید.

عامل پسوند دامنه

پسوند نام را به عنوان چیزی که متعلق به یک دامین سطح بالا (TLD) مشخص است شناسایی می‌کند. در اواخر سال ۲۰۱۶، زمانی که این مقاله نوشته شد.

TLDهای متعددی برای خرید عمومی‌ وجود داشت از جمله com، .edu، .game، .green، .hiphop، .net، و org. محبوب ترین اینها تا به امروز com. است، که قرار است نشان دهنده سایت‌های تجاری باشد، اما در واقع تقریبا همه چیز را شامل می‌شود.

شما می‌توانید هرکجا از یک دلار تا دلارهای Scrooge McDuck را بپردازید که البته این مسئله به نام دامین و پسوند آن بستگی دارد. در حقیقت، اگر شما در جستجوی یک دامین بسیار مطلوب با یک پسوند محبوب هستید، باید پول زیادی بابت آن بپردازید، زیرا احتمال دارد شخص دیگری آن را ثبت کند.