سرورپارس

جزئیات پلان های هاست لینوکس

شماره
شرح شماره حساب
1 شماره حساب بانک پاسارگاد 290-8100-12009423-1
2 شماره کارت بانک پاسارگاد
5022-2919-0005-0970
3 شماره شبا بانک پاسارگاد IR670570029011012009423001

حساب ها به نام فناوری سرورپارس ارقام گستر می باشد

بعد از واریز مبلغ ، لطفا فیش واریزی را از این لینک ارسال نمایید.