۱۵-۲) پیوست ۲- شرایط و ضوابط عمومی
مقدمه :
در راستای تشریح بند ۲ ماده ۹ قرارداد الکترونیکی منعقده فی ما بین شرکت فناوری پارس هاست (با مسئولیت محدود) با نام اختصاری « پارس هاست» با کاربران، و استناد پذیری ماده ۶ قرارداد مذکور، دستورالعمل حاضر تدوین و به کلیه ی کاربران ابلاغ می گردد.

مفاد دستورالعمل:
ماده ۱- مدارک لازم جهت ثبت نام : پارس هاست میتواند در صورت لزوم جهت احراز هویت کاربر مدارک ذیل را درخواست نموده و کاربر متعهد به ارائه مدارک درخواستی خواهد شد،

۱- تصویر کارت ملی، شناسنامه و سایر مدارک احراز محل اقامت جهت ثبت نام اشخاص حقیقی
۲- مدارک لازم جهت ثبت نام اشخاص حقوقی
* کپی آگهی تاسیس و آخرین تغییرات در خصوص نشانی شرکت و اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل و دارندگان حق امضاء.

ماده ۲- اطلاعات تماس
* پارس هاست جهت تماس با کاربران ، نياز دارد كه همواره مشخصات مندرج در فرم ثبت نام، از قبیل آدرس محل، تلفن تماس و ايميل کاربر را در اختيار داشته باشد. لذا ضروري است كه کاربر در صورت تغيير مشخصات خود، موارد جديد را در اسرع وقت به پارس هاست اطلاع داده یا در پنل کاربری خود تغییر دهد، در غير اين صورت پارس هاست هيچ مسئوليتي را در اين رابطه نمي پذيرد.
* مالکیت سرویس و کلیه مسئولیتها و حقوق مرتبط با آن بر عهده کاربر و یا نماینده کاربر هر یک متضامناً می باشد.
* تبصره : چنانچه کاربر جهت پرداخت هزینه ها از کارت متعلق به دیگری استفاده نموده باشد پارس هاست صرفا به مالک کارت پاسخگو خواهد بود.

ماده ۳- تغییر اطلاعات تماس
* پارس هاست جهت امنیت اطلاعات بخش کاربری تغییر مشخصات اصلی مانند نام ، نام خانوادگی ، ایمیل و برخی موارد مهم دیگر را مسدود ساخته و تنها با ارسال مدارک معتبر از سمت کاربر این تغییرات توسط شرکت پارس هاست تنها قابل انجام است.

ماده ۴- نحوه ارتباط طرفین با هم
* روش ارتباطی مستند شرکت با کاربر، آدرس ایمیل کاربر که حساب کاربری وی در پنل کاربر ثبت شده است، خواهد بود.
* روش ارتباطی مستند کاربر با شرکت، ثبت تیکت در بخش پشتیبانی با دریافت شماره پیگیری تیکت و یا ارسال نامه و دریافت رسید کتبی از شرکت خواهد بود.
* شرکت مسئولیتی نسبت به تبعات وخسارات وارد بر کاربری که اطلاعات تماس تغییر یافته خود را از طرق معتبر به اطلاع شرکت نرسانده است ندارد.

ماده ۵- تغییرات
* تغییرات قوانین : قوانین شرکت تابعی است از قوانین جمهوری اسلامی ایران وسایر قوانین بین المللی ناظر بر سرویسهای قابل ارائه شرکت و از آنجا که این قوانین در سطح دنیا به طور آنلاین وماهانه امکان تغییر دارند، شرکت حق تغییرات آتی در قوانین را بر خود محفوظ می داند ونسخه قوانین بروز شده را از طریق لینک به صفحه قوانین در وب سایت شرکت در دسترس عموم خواهد بود.ضمنا شرکت مسئولیتی نسبت به اطلاع رسانی درخصوص تغییرات احتمالی نداشته وکاربر می بایست موارد را عندالزوم بررسی و مطالعه نماید.

ماده ۶- تغییرات تعرفه
* در صورت تغییر تعرفه درحین استفاده از سرویس، کاربر در صورت تمایل به ارتقا یا تمدید در سرویس فعلی خود موظف به رعایت قیمتهای جدید خواهد بود .
* هزینه های کارشناسی نیروی فنی ویا سایر خدماتی که درهنگام استفاده از یک سرویس اولیه خریداری شده مورد نیاز واقع می گردد تابع تعرفه روز درخواست جدید کاربر می باشد .
* ارتقاﺀ سرویس میزبانی از یک سرویس به سرویس بالاتر انجام می گیرد و هزینه آن معادل تفاضل هزینه دوسرویس به نسبت روزهای باقیمانده از طول مدت سرویس می باشد که به صورت خودکار توسط ما محاسبه می گردد.
* سرویسهای کاربر تنها در ابتدای دوره جدید و به درخواست کاربر در صورتی که امکانات و منابع استفاده شده توسط وی متناسب با بسته میزبانی مورد نظر باشد تنزل داده می شود .
* تغییرات تعرفه از طریق وب سایت منعکس شده وکاربر موظف به تبعیت از آن می باشد مگر اینکه پیش فاکتور مهلت داری در اختیار باشد که قبل از تغییرات تعرفه برای وی صادر گشته باشد.

ماده ۷- تغییرات فنی
* شرکت حق انجام تغییرات فنی، سخت افزاری، نرم افزاری یا شبکه ای را در سرویسهای ارائه شده دارد. در مورد تغییراتی که سرویس کاربر را تحت تاثیر قرار می دهد شرکت موظف است از یک روز تا یک ماه قبل از اعمال تغییرات ، از طریق وب سایت شرکت، ناحیه کاربری یا پرتال پشتیبانی و یا ارسال خبر نامه به آدرس ایمیل کاربران اطلاع رسانی نماید. کاربر موظف است خود را با این تغییرات سازگار نماید.

* هرگاه به دلیل موارد ضروری، شرکت امکان اطلاع رسانی را از دست بدهد ویا فوریتهای فنی وی را ناچار به این امر نماید مسئولیتی برای اطلاع رسانی زمان ونحوه تغییرات نخواهد داشت ضمناکاربر به شرکت وکالت می دهد تا درزمان مورد نیاز در جهت بهبود سطح کیفی سرویس اقدام به انجام فعالیتهای سخت افزاری و نرم افزاری روی سرورهای اختصاصی و سرویسهای میزبانی آن نماید.

ماده ۸- تغییرات مالکیت
* تغییرات مالکیت سرویس از طریق درخواست کتبی کاربر یا نماینده وی ویا ارسال ایمیل درخواست مذکور از طریق آدرس ایمیل موجود در حساب کاربری در ناحیه کاربری انجام میگردد.
* شرکت در راستای حفظ حقوق خریداران خود حق دارد مدارک شناسایی متقاضی تغییر مالکیت را جهت احراز هویت وی و انطباق با مشخصات مالک سرویس دریافت دارد.
* شرکت می تواند تا زمانی که اطلاعات کافی در راستای احراز اصالت مدارک و هویت شخص پیدا نکرده است، اقدامی برای تغییر مالکیت یک سرویس صورت ندهد.

ماده ۹- تحویل خدمات
* پس از پرداخت مبلغ سفارش توسط کاربر، با آماده تحویل شدن سرویس خریداری شده، مراتب از طریق ایمیل مندرج در پروفایل ویا برگه سرویس به کاربر اطلاع داده می شود. عدم دسترسی کاربر به آدرس ایمیل مانع تحویل سرویس نمی گردد.
* کاربر در صورتیکه در بازه زمانی حداکثر زمان تحویل، ایمیل مذکوررا دریافت ننماید موظف است حداکثر ۲روز پس از پایان زمان تحویل مجاز بصورت کتبی وبا امضا نامه، مراتب را به بخش فروش پارس هاست اعلام نماید.
* در صورت بروز شرایط ویژه فنی ویا محدودیتهایی که تحویل در زمان مقرر آن انجام نشود، پارس هاست مجاز به افزایش زمان تحویل سرویس تا ۲برابر خواهد بود.
* کاربر حق درخواست لغو سرویس خریداری شده تحویل نشده را تا قبل از سپری شدن ۲ برابر حداکثر زمان تحویل مجاز آن سرویس نخواهد داشت. به عنوان مثال چنانچه زمان تحویل ۷ روز باشد در صورت عدم تحویل، کاربر تا ۱۴ روز مجاز به انصراف از خرید و دریافت وجه پرداختی خود نمی باشد.
* پارس هاست مسئولیتی در قبال عدم استفاده کاربر از سرویس خریداری شده وتحویل شده ندارد.
* سرویسهای مرتبط با دامنه ای که توسط پارس هاست ثبت ویا تمدید نشده اند ونزد ثبت کننده دیگری می باشند در هنگام پرداخت فاکتور تحویل شده فرض می گردند.

ماده ۱۰- حداکثر زمان تحویل
* حداکثر زمان تحویل برای سرویسهای شرکت که با عنایت به شرایط عمومی کشور وبا فرض بدترین حالات ممکن به شرح ذیل است .
* سرور مجازی ۲ تا ۴۸ ساعت کاری
* ثبت دامنه ۲ تا ۴۸ ساعت کاری
* سرویس میزبانی ۲ تا ۴۸ ساعت کاری
* در صورت عدم انجام سفارش در محدوده حداکثر زمان تعریف شده، مشتری موظف به اعلام کتبی با امضا ذیل نامه به بخش فروش پارس هاست و دریافت رسید ارسال می باشد.
* پس از ثبت دامنه و ارائه شناسه وکلمه عبورکنترل پنل آن به کاربر، پارس هاست هیچ مسئولیتی نسبت به آن دامنه نخواهد داشت.
* در مورد ثبت دامین های ir که می بایست توسط پژوهشگاه دانشهای بنیادی تایید و فعال گردد با توجه به اینکه به طور کلی پارس هاست کنترلی در زمان تایید دامین نداشته و همچنین به دلیل نقص در مدارک یا مشخصات ممکن است مدت زمان تایید دامین به طول انجامد، زمان رزرو اولیه دامنه مبنای تحویل قرار می گیرد.

ماده ۱۱- تطابق با سفارش
* در صورت وجود هرگونه مغایرت سرویس ارائه شده به کاربر با مشخصات سرویس، کاربر موظف است مراتب را حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ فاکتور به پارس هاست اعلام نموده و شرکت موظف است مراتب اصلاح را در اسرع وقت به عمل آورد در غیر اینصورت مسئولیت پارس هاست صرفا محدود به اصلاح سرویس پس از تاریخ اعلام کاربر و فقط تا پایان زمان سرویس در فاکتور می باشد وزمان سرویس دهی افزایشی نخواهد یافت.

ماده ۱۲- گارانتی وپشتیبانی
• گارانتی عودت وجه برای سرویس های میزبانی وب ماهانه تا ۲۴ ساعت از زمان خرید و سرویس های سالانه ۷ روز از زمان خرید
• گارانتی عودت وجه مشمول فاکتور های تمدید سرویس نخواهد بود.
از اینرو پس از این زمان، گارانتی عودت وجه به سرویس میزبانی کاربر تعلق نمی گیرد.

تبصره : در صورت اعلام کاربر به منظور لغو خرید و عودت وجه، پارس هاست موظف است پس از محاسبه میزان و مدت استفاه از سرویس مبلغ خدمات را کسر و مابقی را به حساب واریز عودت دهد.

* پارس هاست تنها مسئولیت سرویس دهی در حوزه سرویس خریداری شده را دارد. در خصوص اختلالات و موارد دیگر مانند ارتباط اینترنت کاربر وبرنامه نویسی وب ونرم افزارها ومشکل دامنه ای که نزد دیگران ثبت شده است مسئولیتی متوجه پارس هاست نمی باشد.

* ملاک تشخیص وجود اختلال در سرویس، گزارش واحد فنی پارس هاست میباشد.

* زمان اختلال در سرویس کاربر در صورت درخواست کتبی وی با اعلام مدت اختلال وتائید واحد فنی در صورتی که میزان تجمعی آن از ابتدای دوره از دو دهم درصد کل دوره بیشتر باشد به مدت سرویس افزوده می گردد.

* نحوه ارتباط مستند کاربر برای درخواستهای گارانتی و پشتیبانی باید از طریق بخش پشتیبانی باشدکه زمان دقیق ارسال درخواست، زمان دقیق رسیدگی وهویت خرید مشخص باشد.

* عدم رضایت از خدمات بخش پشتیبانی و فنی می بایست به سرعت (ظرف ۲۴ ساعت) از زمان وقوع به واحد شکایات از طریق بخش پشتیبانی اعلام گردد.

* سرویس ها و رویه عمومی پارس هاست بر اساس استاندارد فنی بین المللی و مصالح پارس هاست تعریف شده و برای کاربر خاص غیر قابل تفکیک و تغییر است وکاربر موظف است بررسی لازم خود را قبل از خرید سرویس بعمل آورده باشد.

*پارس هاست مسئولیتی در قبال عدم تطابق سرویس خریداری شده با نیاز کاربر ندارد.

* پارس هاست مسولیتی نسبت به نصب و عملیاتی شدن نرم افزارهایی که مورد تائید بخش فنی نمی باشد ندارد.

ماده ۱۳- دخالت پارس هاست در دعاوی
* پارس هاست به هیچ ‌نحو در اختلافاتی که فی‌مابین دارنده و هر طرف دیگری به ‌غیر از پارس هاست در زمینه ثبت و استفاده از نام ‌دامنه مطرح گردد شرکت نخواهد داشت. دارنده نباید به هیچ ‌نحو پارس هاست را طرف دعوی قرار داده یا به هیچ ‌نحو پارس هاست را درگیر چنین رسیدگی نماید. در صورتی‌که پارس هاست در یک چنین رسیدگی به عنوان طرفی از دعوی خوانده شود، این حق را برای خود محفوظ می‌دارد که تمامی دفاعیات مقتضی را به کار بسته و هر گونه اقدامی را که برای دفاع از سرورپارس لازم باشد اتخاذ نماید.

ماده ۱۴- انقضاء و تمدید سرویس
* سررسید سرویس ها ۷ روز پیش از تاریخ تمدید به کاربران توسط ایمیل و ایجاد فاکتور اطلاع داده خواهد شد و پارس هاست تعهدی نسبت به نگهداری اطلاعات پس از مدت زمان انقضاء سرویس نخواهد داشت.

* خریدار موظف است سرویسهایی که نزد پارس هاست تمدید می نماید را از نظر تمدید شدن کنترل نموده ودر صورت عدم اعمال مراتب تمدید توسط شرکت، حداکثر ۷روزتقویمی پس از زمان انقضاﺀ مراتب را کتبا به مقام مسئول ویا واحد شکایات ارسال نماید.

* امکان ارائه نسخه پشتیبان پس از انسداد سرویس به دلیل عدم تمدید وجود نخواهد داشت و تنها در صورت تمدید سرویس امکان ارائه نسخه پشتیبان وجود خواهد داشت ، لذا قبل از تمدید از وجود نسخه بک آپ خود مطلع شوید.

* در صورت درخواست کاربر برای دریافت بک آپ از سرویس مسدود ، با دریافت هزینه سرویس برای ۴۸ ساعت بازگشایی خواهد شد

* چنانچه مشترک در هر زمان بخواهد سرویس خود را ارتقا دهد در صورت موافقت پارس هاست مبلغ پرداختی بابت سرویس فعلی نسبت به زمان باقی مانده محاسبه و با پرداخت مابه التفاوت مبلغ زمان باقی مانده و نرخ سرویس بهتر سرویس فعلی به سرویس جدید ارتقاء می یابد،لیکن امکان تغییر سرویس به سرویس پایین تر صرفاً بدون بازگشت هرگونه مبلغی امکان پذیر خواهدبود.

* بدیهی است پس از پایان مدت قرارداد در صورت تمایل به ادامه همکاری با پارس هاست مشترک می بایست با نرخ روز نسبت به پرداخت بهای سرویس ها اقدام نماید.

* چنانچه در راستای ارائه خدمات پارس هاست به مشترک نیاز به کارشناسی یا نیروی فنی باشد که جزء خدمات پارس هاست محسوب نمی گردد ارائه خدمات مذکور منوط به پرداخت هزینه آن طبق تعرفه روز می باشد.ملاک تغییرات تعرفه سایت پارس هاست می باشد.

* پارس هاست حق انجام تغییرات فنی، سخت افزاری،نرم افزاری یا شبکه ای را در سرویسهای ارائه شده دارد. در مورد تغییراتی که سرویس مشترک را تحت تاثیر قرار می دهد پارس هاست موظف است از یک روز تا یک ماه قبل از اعمال تغییرات، از طریق وب سایت پارس هاست، پرتال کاربران یا پرتال پشتیبانی و یا ارسال خبرنامه به آدرس ایمیل مشترکین اطلاع رسانی نماید. مشترک موظف است خود را با این تغییرات سازگار نماید.

* هرگاه به دلیل موارد ضروری، پارس هاست امکان اطلاع رسانی را از دست بدهد و یا فوریتهای فنی وی را ناچار به این امر نماید مسئولیتی برای اطلاع رسانی زمان و نحوه تغییرات نخواهد داشت ضمناً مشترک به پارس هاست وکالت می دهد تا در زمان مورد نیاز در جهت بهبود سطح کیفی سرویس اقدام به انجام فعالیت های سخت افزاری و نرم افزاری روی سرورهای اختصاصی و سرویسهای میزبانی آن نماید.

* تاریخ تمدید یک سرویس منقضی شده، از زمان تاریخ انقضاء قبلی خواهد بود همچنین پارس هاست مسئولیتی در قبال نگهداری و ارائه اطلاعات و داده های مشترک پس از تاریخ انقضا نخواهد داشت.

ماده ۱۵ – قوانین پشتیبانی و ارسال تیکت
* مشترک موظف است درخواست های پشتیبانی خود را به زبان و فونت فارسی در ناحیه کاربری ارسال نموده و از تماس با تلفن های واحد فروش ، فرم های تماس با ما و… برای پیگیری درخواست های پشتیبانی خودداری نمایند.

* تنها روش ارایه پشتیبانی به مشترک، ارسال تیکت و ایمیل بوده و امکان مراجعه حضوری، ارتباط از طریق پیام رسان ها، تماس تلفنی، ارسال فکس و … برای مطرح کردن مشکلات امکان پذیر نمیباشد.

* مراجعه حضوری تنها با هماهنگی قبلی و برای خدمات خاص ارایه خواهد شد. پارس هاست بسته به سرویس ارایه شده به مشترک، این گزینه را در اختیار کاربر قرار خواهد داد.

* پشتیبانی از سرویس ها و خدمات تنها به مالک اصلی سرویس (صاحب آدرس ایمیل یا شماره تلفن همراه) پس از تایید اطلاعات ثبت شده در سیستم کاربری مشترک، تعلق خواهد گرفت.

* پشتیبانی فقط شامل سرویس ها و خدمات ارایه شده توسط پارس هاست بوده و هیچ گونه تعهدی بابت پشتیبانی مشکلات سیستم های مدیریت محتوا (cms) و مشکلات موجود در سایت یا سرور مشترک، که ارتباطی با سرویس های پارس هاست ندارد، مگر آنکه آن را به جهت افزایش رضایت مشترک انجام دهد.

* ارائه هرگونه خدمات و پشتیبانی خارج از حیطه وظایف پشتیبانی پارس هاست مستلزم پرداخت هزینه خواهد بود.

* مشترک موظف است در هنگام ارسال تیکت ، اطلاعات درخواستی مرتبط به هر واحد را به صورت دقیق و صحیح تکمیل نماید. در صورتی که اطلاعات به صورت ناقص یا اشتباه ارسال شود، پارس هاست میتواند تیکت را بسته و از پاسخ به آن خودداری نماید.

* مشترک موظف است اهمیت تیکت های ارسالی را با توجه به اهمیت واقعی تیکت انتخاب نماید.

* مشترک موظف به باز کردن یک تیکت جدید برای هر درخواست پشتیبانی بوده و لازم است از باز کردن تیکت های قدیمی و بسته شده خودداری نماید.

* مشترک مجاز به بازکردن چند تیکت متفاوت برای یک درخواست مشابه نمیباشد.

* میانگین زمان پاسخ گویی به تیکت ها در ساعات اداری ۴ ساعت و در ساعات غیر اداری و روزهای تعطیل ۸ ساعت می باشد.

* در زمان‌هایی مانند مناسبت های خاص و یا ارتقا و بروز رسانی سیستم و … که سیستم مشترک در دسترس نباشد روش های جایگزین برای دریافت پشتیبانی خدمت کاربر اعلام خواهد شد.

ماده 16 – تهیه نسخه پشتیبان(Backup)
* به طور کلی مسئولیت تهیه نسخه پشتیبان از داده ها و فایلها با خود خریداران بوده و همه خریداران می بایست پشتیبان کلیه داده های مورد نیاز خود را در جایی غیر از تجهیزات و سرورهای پارس هاست نگهداری نمایند.در صورت بروز هر مشکل و عدم توانایی بازگرداندن اطلاعات از آرشیو بکاپ هیچگونه اعتراضی مسموع نخواهد بود و پارس هاست در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد و نسخه های تهیه شده تنها بابت اطمینان بیشتر از سمت پارس هاست تهیه خواهد شد.

* مسئولیت بکاپ گرفتن در سرویس های سرورهای اختصاصی و مجازی صرفا به عهده خود خریدار می باشد و پارس هاست در این زمینه هیچگونه مسئولیتی ندارد.

* بک آپ گیری از سایت هایی که حجم آن ها بیش از ۱۰ گیگابایت شده باشد انجام نخواهد شد و این گونه سایت ها بایستی به صورت جداگانه بک آپ خود را تهیه کنند.

* تمام نسخه های پشتیبان بر روی محلی خارج از دسترسی خریدار نگهداری می شود پارس هاست تعهدی نسبت به ارائه رایگان داده های موجود در آرشیوهای خود به خریدار ندارد.

* پارس هاست هیچگونه مسئولیتی در مورد صحت نسخه پشتیبان و بروز بودن آنها را ندارد.

* پارس هاست جهت امنیت بیشتر، از کلیه از فایلهای خریداران بصورت هفتگی نسخه پشتیبان تهیه می کند. این نسخه پشتیبان حداکثر تا یک هفته نگهداری خواهد شد. نسخه پشتیبان از بانک اطلاعاتی ms sql server بصورت روزانه گرفته می شود و یک هفته نگهداری می شود. پارس هاست تعهدی نسبت به صحت و کارکرد این نسخه ها ندارد.

* در صورتی که خریدار، خدمات پشتیبان گیری را سفارش نداده باشد، از دست رفتن داده ها به هر دلیلی که باشد، هیچ مسئولیتی متوجه پارس هاست نخواهد بود.

ماده ۱۷- سایر قوانین خاص
* هرگونه توافق بین کاربر و پارس هاست تنها به صورت کتبی وبا مهرو امضاﺀ مجاز پارس هاست معتبر خواهد بود و توافقات با پرسنل به صورت کتبی یا شفاهی و یا به هر شکل دیگر از درجه اعتبار ساقط است.

* کاربر موظف است تحویل ، تطابق واجرای صحیح سرویس خریداری شده را کنترل نماید.

*پارس هاست هیچ مسئولیتی برای بدست آوردن دامنه از دست رفته و یا اطلاعات حذف شده از روی سرورهای میزبانی پس از اتمام قرارداد نخواهد داشت.

* مسئولیت اطلاع از زمان انقضا سرویس و کنترل آنها بر عهده کاربر می باشد لیکن پارس هاست، انقضاء سرویسهای کاربر را از ۱ هفته قبل طی ایمیل و پیامک اطلاع رسانی می شود و عدم دسترسی کاربر به پست الکترونیکی خود، مسئولیتی را برای پارس هاست ایجاد نخواهد کرد.

* وضعیت اعتبار، فهرست سرویسها و پرداختهای کاربر در اکانت وی در ناحیه کاربری قرار دارد و همواره وی می تواند برای آگاهی از وضعیت عملکرد خود از طریق پنل کاربری خود به آن مراجعه نماید.

* مدت زمان قطع سرویس ناشی از عدم پرداخت مطالبات پارس هاست، بررسی جرائم واعمال تشخیص کارشناسی به مدت زمان سرویس دهی افزوده نمی گردد.

* امکان دریافت هرگونه سرویس هدیه پیش بینی شده در برخی از بسته های میزبانی تنها در هنگام خرید بسته وجود دارد و طی مدت قرارداد امکان رجوع به آن وجود نداشته و در صورت عدم استفاده هزینه آن به حساب کاربری کاربر واریز نمی شود.

‫0/5 ‫(0 نظر)